ALBANIJA
TIRANA - DRAČ - KRUJA – SKADAR - ARDENICA -
BERAT - ĐIROKASTRA - SARANDA - BUTRINT - KORČA - MOSKOPOLJE

7 DANA – AUTOBUSOM

Polazak: 26.04.2018.
Povratak: 02.05.2018.

NOVI SAD 19:00h kod Lokomotive (ukoliko ima 10 putnika)
BEOGRAD 21:00h

1-2. Dan Beograd - Skadar - Drač
Noćna vožnja sa usputnim pauzama prema potrebi. Dolazak u jutarnjim časovima u Skadar. Obilazak Skadra na Bojani, stari centar grada, tvrđava Rozafa... Sa ogromne i dobro očuvane tvrđave pruža se predivan pogled na grad i jezero. Nastavak putovanja za Drač, smeštaj u hotel i odmor. Razgledanje Drača: , jednog od najstarijih gradova Evrope. Osnovan je 627.g.b.c. i drugi je grad po veličini u Albaniji. Sa svojim kilometarski dugim plažama najatraktivnije je letovalište u Albaniji. Poseta antičkom amfiteatru iz II v.- najveći na Balkanu, poseta starom delu grada... Povratak u hotel. Noćenje.
3. Dan Drač - Tirana - Kruja - Drač
Doručak. Polazak za Tiranu. Obilazak grada: Saborna crkva, Katolička katedrala, Etem begova džamija, Nacionalno-istorijski muzej, Skenderbegov trg. Nastavak putovanja za Kruju, jedan od najlepših gradova Albanije i rodno mesto jednog od najčuvenijih albanskih junaka Skender bega. Poseta Skenderbegovoj tvrđavi iz 6. veka u okviru koje se nalaze istorijski i etnografski muzeji. Odlazak do karakterističnog starog bazara gde se mogu naći ručno rađeni ćilimi, proizvodi od alabastera i mnoge druge rukotvorine. U popodnevnim časovima povratak u hotel u Draču. Slobodno vreme. Noćenje.
4. Dan Drač - Ardenica - Berat - Đirokastra - Saranda
Rani doručak. Napuštanje hotela i polazak za Ardenicu, pravoslavni manastir iz 10. veka... Nastavak putovanja za Berat (pod zaštitom UNESCO-a). Grad je osnovan još u 4 v.b.c. i poznat je kao “grad sa 1000 prozora“. Videćete crkvu Svete Trojice, crkvu Svetog Arhanđela Mihaila, Nacionalni muzej Onufri - posvećen jednom od najčuvenijih fresko i ikonopisaca 16. veka, srednjovekovnu tvrđavu iz 13. veka koja je i danas naseljena pretežno pravoslavnim stanovništvom, kraljevsku džamiju... Nastavak putovanja za Đirokastru (pod zaštitom UNESCO-a), rodno mesto Envera Hodže. Nazivaju ga i “kameni grad“ jer je specifičan po kamenim kućama čiji su i krovovi od kamena. Obići ćete i dvorac Đirokastra koji dominira gradom.  Za vreme komunističkog režima služio je i kao zatvor, a danas se tu održavaju festivali. Polazak za Sarandu, poznato letovalšte na jugu Albanije i jedno od najlepših letovališta na Jonskom moru, pretežno nastanjeno stanovništvom grčkog porekla. Ime Saranda na grčkom znači četrdeset, što simbolizuje četrdeset  mučenika u Sevasteji, stradalih 320. godine kada je počelo gonjenje Hrišćana u vreme rimskog cara Licijana. Smeštaj u hotel. Noćenje.
5. Dan Saranda - Butrint - Saranda
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Butrint (pod zaštitom UNESCO-a). Grad se nalazi na jednom malom poluostrvu na slanom jezeru Pelodes, u gustom zelenilu. Sačuvane su građevine iz raznih perioda: helenistički bedemi sa tzv. lavljom kapijom, rimske terme, asklepion, svetilište Minerve, gimnazion... Zatim tu su i vizantijska bazilika, baptisterijum, vencijanska kula i tvrđava čuvenog zlikovca  Ali Paše. Povratak u hotel. Slobodno popodne. Uveče fakultativno „Albansko veče“ sa večerom na tvrđavi Lekursi.
6-7. Dan Saranda - Korča - Moskopolje - Srbija
Rani doručak. Napuštanje hotela i polazak za Korču, jedan od najvažnijih kulturnih i ekonomskih centara Albanije, grad poznat po svojim tipičnim četvrtima sa niskim kućama i vilama popločanih kaldrmom. Obilazak grada: Crkva Sv. Atanas, Džamija Iljaz Mirahori... Nastavak za Moskopolje, drevni cincarski grad, koji se prvi put pominje u 13. veku, a svoj vrhunac doživeo je u 17. i 18. veku kada je bio kultrni i verski centar regiona. Oko 1730. godine osnovana je i prva štamparija u kojoj su štampane knjige na grčkom i cinarskom (prva gramatika cincarskog jezika, kao i četvorojezični rečnik (grčki-albanski-cincarski-bugarski)). Nakon obilaska Moskopolja u večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja sa usputnim pauzama prema potrebi. Dolazak u Beograd/Novi Sad u prepodnevnim časovima.

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 165€

u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke
Plativo u do 8 rata /oktobar-maj/ čekovima građana

 

Aranžman obuhvata:
- Autobuski prevoz modernim turisičkim autobusima
- 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Draču
- 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Sarandi
- Razgledanje gradova prema programu
- Troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
- Doplatu za 1/1 sobu 55 € (na upit)
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Ulaznice za kulturno-istorijske znamenitosti
- Individualne troškove putnika

 

Cene ulaznica (1 Eur= 140 Leka):
* Nacionalni Muzej Tirana................................... 2.0 Eur
* Skenderbeg Muzej (Kruja castle).............1.5 Eur (200 Leka)
* ulazak na tvrđavu                                         50 Leka
* Ethnografski Muzej (Kruja castle)....................1.5 Eur
* Archaeological Museum Durres.........................1.5 Eur
* Butrint Ruins i Ali Pasha castle........................... 3.5 Eur
* Gjirokastra Castle............................................... 1.5 Eur
* Etnografski muzej/rodna kuća Enver Hodza... .1.5 Eur
* Onuphri Museum Berat.......................................1.5 Eur
* Apolonija ........................................................ 1.5 Eur
*Skadar - Tvrđava Rozafa......................................1.5 Eur
* Tvrđava Berat .......................................................1 Eur

Rok za prijavu: do popune mesta.

Program je rađen na bazi od minimum 45 putnika

Organizator Zadržava pravo da u slučaju izmene cene prevoza, deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenjih putnika i slično izmeni cenu aranžmana za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije 5 dana pre polaska na putovanje. Svi ostali uslovi korišćenja aranžmana navedeni su u Opštim uslovima putovanja agencije organizatora, koji su u skladu sa Zakonom o turizmu. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Travel to Balkan, licenca OTP 100/2016