STARI GRADOVI POLJSKE
KRAKOV-VARŠAVA-VROCLAV
6 DANA – AUTOBUS

UNESCO baština:
- Istorijski centar Krakova
- Muzel soli Vjelička
- Aušvic
- Istorijski centar Varšave
- Stogodišnja dvorana Vroclav

Polazak:  27.04.2018.    BEOGRAD 07:00, NOVI SAD 08:30
Povratak: 02.05.2018.

1. dan    Beograd – Krakov (775km)
Dnevna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Krakov u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2. dan        Krakov
Doručak. Panoramsko razgledanje grada sa vodičem. Krakov je nekadašnja prestonica Poljske, grad spomenika i umetničkih zbirki neprocenjive vrednosti. Svake godine u taj grad dolazi preko dva miliona turista. Zamak poljskih kraljeva na Vavelskom brežuljku spada danas u najveličanstvenije i najbogatije muzeje u Evropi. U zamku se mogu razgledati mnoge kraljevske dvorane i odaje, gde se, iymeđu ostalog, nalaye gobleni „arasi“, najdragoceniji eksponati u vavelski zbirkama, zatim kraljevska riznica, dvorski arsenal i izložba orijentalnih predmeta.Znamenitosti svetskog ranga je i gotska katedrala na Vavelu okružena vencem od osamnaest kapela, u kojoj počivaju poljski vladari. Krakovski Stari grad je jedan veliki muzej pun dragocenosti davne arhitekture. Specijalnu pažnju zaslužuju gotska zgrada Coltegium Maius, sada muzej Jagjelonskog univerziteta, glavni trg sa drevnom tržnicom Sukjenice (XIV vek) i Bogorodičina crkva, koju krasi drevni oltar Vitastvoža, ubrajan u najdragocenija dela evropske gotike. Krakovske građevine i umetničke zbirke pružaju jedinstven pogled kulturnih tekovina od ranog srednjeg veka do današnjih dana. Popodne fakultativni odlazak u čuveni rudnik – muzej soli Vjelička – pod zaštitom UNESCO-a. Noćenje.
3. dan        Krakov – Varšava (295km)
Rani doručak. Polazak za Varšavu sa obilaskom logora Aušvic u Osjenćinu. Nastavak putovanja za Čestohovu, koja se nalazi među živopisnim jurskim stenama. Najpoznatija građevina je Manastir Sv.Pavla- Jasna Gora u kome se čuva “Crna Madona“, čudesna ikona na kojoj je predstavljena crna Bogorodica sa malim Hristom. Manastir predstavlja najznačajnije mesto hodočašća poljskih vernika, kao I stotine hiljada drugih iz katoličkog sveta.. Dolazak u Varšavu i smeštaj u hotel. Kraće razgledanje i upoznavanje sa gradom. Noćenje.
4. dan        Varšava – Lođ – Vroclav (355km)
Doručak. Obilazak grada sa vodičem. Varšava je simbol patriotizma i volje za opstanak. Grad potpuno uništen za vreme II svetskog rata ponovo je živa metropola (više od 1.500.000 stanovnika). Glavni grad Poljske ima trinaest visokih škola, devetnaest pozorišta, dve opere, filharmoniju, operetu, dvadeset osam muzeja, galerija slika, iydavačke kuće i mnoge druge kulturne ustanove. Savremena i puna poleta arhitektura Varšave skladno se povezuje sa impozantnim istorijskim i umetničkim kompleksima. Naročito su dragoceni objekti Starog grada, potpuno obnovljeni posle ratnih uništenja, niz građevina, palatai hramova na Kraljevskom putu. Taj put povezuje Trg pred Zamkom – čiju dominantnu tačku čine vitki i strelasti stub kralja Zigmunda III, Vaze i opsežna masa Kraljevskog zamka – sa letnjom rezidencijom poslednjeg poljskog kralja Stanislava Augusta Ponjtovskog u Lazjenkama. Lazjenkovski park je omiljeno šetalište Varšavljana. Nedeljom po lepom vremenu kod spomenika Šopena održavaju se klavirski koncerti u izvođenju najpoznatijih pijanista. Kraljevski put vodi dalje do Vilanova gde se možete diviti baroknoj palati kralja Jana II Sobjeskog. Oko 14h polazak za Lođ i razgledanje. Dolazak u Vroclav u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
5. dan        Vroclav – Srbija (1020km)
Doručak. Razgledanje grada sa vodičem.Najveći grad zapadne Poljske je Vroclav, glavni grad Donje Šlezije. Leži na Odri na mestu gde se reka deli u mnoge rukavce. U pogledu broja mostova, ima ih 841, Vroclav zauzima treće mesto u Evropi posle Venecije i Lenjingrada. O hiljadugodišnjoj istoriji grada govore mnogi spomenici kulture, U najznačajnije spada brižljivo obnovljen kompleks građevina Starog grada, sa gotskom većnicom iz XIII veka, Stogodišnja dvorana (na listi UNESCO). U najstarijem delu grada, na Ostrovju, zaslužuje pažnju ogromna katedrala iz XIII-XV veka. Oko 18:00 časova polazak za Srbiju.
6. dan        Srbija
Dolazak u Novi Sad / Beograd u prepodnevnim časovima.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 225€
u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe banke
Plativo u do 8 rata /novembar-jun/ čekovima građana

Aranžman obuhvata:
- prevoz modernim autobusom (klima, video) na navedenim relacijama
- 4 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelima sa 3* prema programu
- razgledanja sa vodičem prema programu
- troškove organizacije i vođstvo puta

Aranžman ne obuhvata:
- doplatu za 1/1 sobu 80€(na upit)
- međunarodno zdravstveno osiguranje
- ulaznice za posetu kulturno-istorijskih znamenitosti
- poseta rudniku soli Vjelička 25€ (minimum 30 osoba)
- individualne troškove putnika


Rok za prijavu: 25.03.2018. ili do popune mesta.
Program je rađen na bazi od minimum 40 putnika, u slučaju manjeg broja prijavljenih, ne manjeg od 30, doplata je 20€.
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga. Agencija zadržava pravo otkaza aranžmana u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije do 5 dana pred polazak na putovanje. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja agencije Travel to Balkan, licenca OTP 100/2016.